minhaj-logo

Minhaj-ul-Quran International Norway

 

Den Norske Koranen er en fortolkende oversettelse som sikrer kompatibilitet med de eksegetiske tradisjoner. Den er ilagt parentetiske tolkninger som gir klarhet og presisjon i betydningen uten at leseren har behov for å bruke ekstra krefter for å konsultere lange forklaringer som ellers ville blitt gitt som fotnoter. Dette er den første oversettelsen noensinne av Koranen oppnådd i denne unike stil!

Til norskkoranen.no
ICC-logo

Islamic Cultural Centre Norway

 

Da Sayyid Abul Ala Maududi startet sitt arbeid med Tafhim-ul-Quran, forklarte han selv at målgruppen aldri var ment å være lærde eller forskere. Målgruppen for ham var hele tiden den alminnelige muslim. En hvilken som helst person skulle kunne lese Koranen, forstå budskapet og implementere det i sin hverdag. Vi har forsøkt å holde den norske teksten enkel og lettlest så langt det har latt seg gjøre. Den skal ha god flyt og være enkel å forstå. Vi ønsker med denne oversettelsen å gi folk mulighet til selv å studere Koranen – uavhengig av om man er muslim eller ikke. Dette er fra Islamic Cultural Centre et forsøk på å gi noe tilbake til det norske samfunnet, og vi håper vi med dette har klart å bidra til noe positivt for Norge, muslimer og islam.

Til leskoranen.no

Al-Quran

Online Translation and Commentary

 

We’re a couple of people who are passionate about sacred texts and any other subject that falls under this broad topic. It’s just about impossible to imagine a world without sacred words, but at the same time these ubiquitous words have most of us taking them for granted. We believe the best way to understand anything sacred is to seek clarity through different perspectives. So take a closer look. This is what we are all about.

Til al-quran.info